Ordklassernes farver

Substantiver og ord, der er subtantielle er grønne eller grønlige

Verber er blå

Adjektiver er røde

Adverbier er orange (de ægte) eller let-rødeOm valget af farver:
Farverne er valgt under hensyntagen til farvernes funktion på skilte og lignende (f.eks. i trafikken). 

Generelle informations-skilte skilte er grønne (henvisninger til veje)
Påbudsskilte er blå (man skal gøre noget)
Advarselsskilte eller forbudsskilte er røde eller orange (dramatik).


substantiver = navneord     verber = udsagnsord     adjektiver = tillægsord     adverbier = biord


Se også VM  i morfemer

© Uffe Larsen (UL REV) 2018