Dagens tekst i farver

Dagens tekst er et såkaldt træ-diagram (kan bruges til opgave 4):

Fortsæt tal-rækkefølgen:

                        Hvad viser diagrammet?

 Diagrammet viser hvor hurtigt et rygte kan spredes 
 Det viser start-diagrammet til en turnerings-oversigt i f.eks. bordfodbold
 Diagrammet viser hvor hurtigt at et samfund kan smitte hinanden med carina* med smitte-spredningsfaktor 2.0
 Diagrammet viser noget af et menneskets "stamtræ"
 Diagrammet viser hvordan en computer arbejder med data
 Det viser eksponential-funktionen 2^x (i matematik)


______________________________


Læs også artiklen her (opgave 4)


Fugle-  og  dyrebestande   overvåges     af  droner


Når  det   gæld
er  optælling      af     dyr  og  fugle  
   giv
er  det     bedre  resultater        at  sætte  droner        på  opgaven.

af Anders Høeg Nissen, dr.dk/ligetil, 23.03.16Drone
r  udrustet      med  kameraer
      giver        et  bedre  overblik  over  dyre-  og  fuglebestande  end 
         mennesk
elige  observatører     på jorden.

  Og  bliver de brugt  forsvarligt,  forstyrrer
de  autonome  flyvende  maskiner     ikke          dyrenes  eller       fuglenes  naturlige  adfærd.


Truede  bestande     kortlægges       med  dronetal

Mange  steder     i  verden   er  dyr  og  fugle  virket,
    eller  
de    er     decideret  truet,
af  menneske
r.

For   at  få        en  god  forståelse            af  bestandenes  størrelse  
og     hvordan  de   
udvikler  sig     over  tid,  
    
er  det  nødvendigt       med   præcise  optællinger   
   som  jævn
ligt      bliver  gentaget.

Og  i     det  nye  studie      har  forskere  fra  Monash  University     i  Melbourne,  Australien,
   al
t  vist  at  man   r     mere  præcise  resultater
     ved     at  sætte  droner        på  opgaven.

Normalt      sker  optællingen  ved  at  forskerne  går  rundt     i  området  
   eller  
forsøger      at  finde     at  højt  punkt  at  observere  fra,
det    er   typisk  i  kikkert,
men  det   kan  vær
e  svært      at  overskue          en  hel  bestand     og  samle  præcise  tal.

  

Droner      giver       bedre  overblik  

De  autonome  flyvemaskiner         har  naturligt  nok      et  bedre  overblik,
og  kamerateknologi
en      er  blevet  så  god,
     at  det   er  nemt  at  tælle  dyr  og  fugle     på  billederne,
når  drone
rne      vender  tilbage     til  basen.

Samtidig      gør  luftfotografierne  det  også  helt  lavpraktisk  nemmere     at  opdele  billederne  
        i   ensart
ede  områder,  
   som   giv
er       bedre  mulighed     for
      at  sammenlign
e  antallet           af  dyr  og  fugle  over     tid.

Droner      er  også  tidligere     blevet  brugt     i  mange  sammenhænge  i     naturarbejde,
de    er  blandt  andet  brugt     til
    at  forsøge     at  afsløre  krybskytter        i  Afrika.    

© Uffe Larsen (UL REV) 2020