Forslag til opgaver

Oplæg til emne/tema:

 • Din lærers eller dit emne
 • eller et af nedenstående alternative forslag fra os (en gruppe af lærere)
  1. Fugle- og dyrebestanden overvåges af droner ->
  2. Ulvene i Danmark ->  ->
  3. Mange har søvnproblemer: Læs først teksterne herher og her
  4. Der er store forventinger til en ny app, som kan spore Corona og mindske spredningen:
   • Læs først artiklerne her og her
   • Vælg enten opgave A eller B
   • A: Beskriv den tekniske side af App'en, dens relevans og hvordan den fungerer, bl.a. ved hjælp af trædiagrammer
    B: Fremfør de samfunds- og etiske problematikker som app'ens funktioner rejser, og hvad der specielt giver anledning til diskussion. Læs også artiklen her
Løs opgaven ved hjælp af ...

VØL-modellen (ved-ønsker-lært)

 • (V) Hvad ved vi om dagens tekst? (Vores viden)  
 • (Ø) Vores spørgsmål til emnet/temaet ? 
 • (L)  Hvad ved vi nu? Vores opsamling 
 •  Hvad vil vi gerne arbejde videre med Send opgaven til din lærer 


________________Udpluk fra artikler:

– Jeg    sætter    bare  et  eller  andet  på.
   Jeg
    har  altid    skærmen    med    i  seng,
   og       r     den lov     til at køre     natten lang,
   fortæller  hun. (opgave 3)
kilde: Jakob Slyngborg Trolle i dr.dk/nyheder, 07.05.2020Appen     skal  ikke  kun  bruges  til  
   at 
opspore       smittede __ ,
   den     
vil  og  give     data      til  Statens Serum Institut (opgave 4)
Kilde: Marcel Mirzaei-Fard i dr.dk/nyheder, 21.04.2020 Viden - Spørgsmål - Lært

© Uffe Larsen (UL REV) 2020